Den absolut omöjliga CVn

Ett av mina mest besynnerliga fall som CV-caoch gällde en läkarsekreterare och undersköterska som hade haft över fyrtio korta jobb på flera olika platser i Sverige på två år när hennes livspussel varit svårt att lägga och hade en CV som var fullständigt ohanterlig. Och som dessutom var cirka fem sidor långt.

En CV som fick arbetsgivarna att dra öronen åt sig - och som ingen av hennes handledare hade lyckats komma tillrätta med.

Hon var egentligen inte min klient men jag blev inkallad eftersom handledarna på hennes kurs gått  bet på arrangera hennes CV på ett effektivt sätt.

Efter att ha hört hennes berättelse och glott på hennes CV i kanske tjugo minuter och undrat vad tusan jag skulle ta mig till med den trädde min vana att ta till mig och strukturera stora informationsmängder och utforma informativa dokument i kraft. Jag såg ett mönster. En lösning.

Man kunde lösa problemen genom att gruppera hennes jobb på ett helt annat sätt. Jag skrev ungefär så här - jag minns dessvärre inte längre vilka landsting som var involverade, så ni får ta det för vad det är:

Undersköterska och läkarsekreterare på frilansbasis,      2003 – 2004
Specialitet - vikariat och andra korta uppdrag, ca 40 uppdrag för:
Gotlands landsting
Landstinget i Östergötland
(och vilket nu det sista landstinget var)

En svaghet i CV’n hade omvandlats till en styrka, någonting som föreföll suspekt hade omvandlats till någonting synnerligen professionellt. Och CV’n såg snygg och prydlig ut. 

Och hade dessutom reducerats till två sidor. Problem solved!

10 aug 2014