Vad gör egentligen en skrivande informatör och CV-coach?

Skrivande informatör

Som skrivande informatör har jag mångårig erfarenhet av att strukturera informationsflöden för såväl textdokument som webben. Jag har arbetat som säkerhetsassistent, informationsassistent - ofta med webbadministrativt och/eller webbredaktionellt ansvar, samt som skrivande informatör.

Information skall vara lättöverskådlig, lättbegriplig och intresseväckande. Är den ingendera har informatören missat målet. Mitt mål är att föra människor och information närmare varandra.

Och om ni undrar vad en skrivande informatör är, så är det en informatör som skriver betydligt mer än hon pratar.

CV-coach

Som CV-coach har jag hjälpt mina klienter att presentera sin kompetens på ett effektivt, säljande och lättillgängligt sätt. För det är inte helt enkelt för människor att få till sina ansökningshandlingar. Alldeles för ofta presenterar kompetenta, skärpta och duktiga människor sin kompetens på ett ineffektivt sätt. Specialistkompetenserna, de unika erfarenheterna och de personliga drivkrafterna försvinner i standardfraser. De sållas bort, utan att ens komma till en intervju, eftersom arbetsgivaren inte ser vilken kompetens som finns dold under valhänta standardformuleringar.

Och en uppgiven arbetsgivare bläddrar vidare.

Att skriva CV är ett hantverk - och som de flesta hantverk kräver det kompetens och händighet. I grund och botten är ett CV ett informationsflöde - det behöver analyseras, struktureras på ett effektivt sätt, presenteras på ett säljande sätt i ett dokument med en tilltalande och representativ utformning.

Som CV-coach hjälper jag arbetssökande att identifiera och sammanställa sin kompetens och omvandla den till professionella presentationer som sticker ut och fångar uppmärksamhet.

Jag arbetar mycket nära mina klienter. I snabba djupintervjuer får jag fram relevant information ett personligt intryck av klienten som jag därefter omvandlar till proffsiga och tilltalande ansökningshandlingar. Oftast jobbar klienten och jag sida vid sida vid datorn under detta skede. Jag återanvänder så mycket som möjligt av klientens eget språk, på det viset blir det ett dokument som klienten kan stå för. Däremot redigerar jag det på ett nytt, effektivare sätt så det blir ett dokument som presenterar klienten på ett professionellt sätt. Jag skapar också en genomtänkt layout för dokumenten.

Min bakgrund som skrivande informatör har hjälpt mig att hjälpa mina klienter

Att arbeta med CV-coachning är en ständigt stimulerande utmaning. Även om jag inte kan garanter att klienten får jobb eller ens kommer till intervju kan jag garantera en sak - jag kan uträtta det omöjliga med en tillsynes chanslös CV.

En vanlig reaktion, när vi sitter där med de färdiga dokumenten brukar vara:
"Oj, jag visste inte att jag kunde så mycket!"

 

Böcker jag rekommenderar

CV-boken och Ansökningsboken